Bytový dům Vojtěšská
Bytový dům Vojtěšská
Bytový dům Vojtěšská
Bytový dům Vojtěšská
Bytový dům Vojtěšská
Bytový dům Vojtěšská

Bytový dům Vojtěšská

Praha 1, Vojtěšská 14
Rekonstrukce a dostavba bytového domu

autor: David Chromík, Klára Sedláková

projekt: 2001-2002
realizace: 2003-2004
investor: soukromá osoba
náklady: 12mil CZK

Rekonstrukce budovy včetně nástavby nového patra je realizována dle projektu, který respektuje původní výraz domu a jeho začlenění do okolního prostoru. Požadavkem investora bylo obnovení stávajících bytových jednotek, výměna poškozených stropních a střešních konstrukcí a zhodnocení objektu dvěma přidanými mezonetovými byty. V přízemí byla ponechána kavárna, její provoz nebyl během výstavby přerušen.
Nad novým patrem je vztyčen krov odpovídající tvaru původního krovu. Objekt byl během rekonstrukce stavebně očištěn až na základní nosné konstrukce.

Byly odstraněny stropy, omítky, staré instalace a nevhodné výplně otvorů z různých období. Zachovány zůstaly obvodové nosné zdi, klenby a vřetenové kamenné schodiště ve dvorním traktu. Veškeré architektonicky cenné prvky budovy byly pečlivě opraveny nebo nahrazeny kopiemi. Důraz byl kladen na zachování jejich vzhledu. Byla navrácena i původní štuková výzdoba fasády stržená v době před rokem 1989. Pojetí bytů je naopak současné s veškerým moderním vybavením. Původní stavba byla postavena na konci devatenáctého století. Objekt sloužil k administrativním a obchodním účelům, později byl několikrát upravován. Dnes jsou nad kavárnou umístěny byty.