Bytový komplex Radlická

Praha 5
Projekt rezidenčního souboru

architekt: David Chromík - CAMA, Tomáš Podpěra - SPATIUM
spolupráce: Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Vladimír Uzel

projekt: 2018-2019

HPP: 12000 m2
Počet NP/PP: 6/1
Počet bytů: 69

Záměrem investora je vybudování polyfunkčního souboru v zeleni prudkého svahu nad ulicí Radlická. Hlavní funkci bude bydlení, doplněno v parteru o nebytové prostory občanské vybavenosti, v suterénech parkování. Objekty rozeseté ve svahu nabízejí bydlení v zeleni podpořené revitalizací v současnosti zanedbaného parku.

Bytový areál Radlická je dělen na dvě samostatné etapy. První etapa je přístupná ze severní, horní úrovně pozemku z ulice Na Loužku, druhá etapa je dopravně napojena z ulice Radlická.

Řešené území se nachází ve strmém, jižně orientovaném svahu, navazujícím na městský park. Navrhované objekty navazují na urbanistickou strukturu stávajících budov na severní části pozemku, tvořenou menšími bytovými domy, na jižní části pozemku u ulice Radlická, budovy navrhovaného areálu doplňují liniovou zástavbu v okolí Radlické ulice.

Architektonicky se jedná o jednotlivé bloky, s celoproskleným parterem, bytová patra s fasádami se světlým cihelným obkladem, prolamovaných francouzskými okny a zálivy hlubokých lodžií. Směrem do parku a směrem na vrchol svahu je fasáda otevřenější. Ochrana proti slunci je zabezpečena venkovními žaluziemi. Nejvyšší patro je řešeno jako uskočené. 

Fasády jednotlivých budov se směrem k horní hraně svahu postupně otevírají a umožňují propojení s plochou přilehlé zelně městského parku, nejvyšší patro je řešeno s uskočením a terasou; ochrana proti slunci je zabezpečena venkovními žaluziemi.

Bytové jednotky využívají konfiguraci svahu a navazují soukromými terasami v úrovni terénu na okolní zeleň, střechy s extenzivní zelení architektonicky doplňují estetiku celého areálu a propojují jednotlivé budovy se soukromými plochami zeleně.