Bytový soubor Loděnice

Urbanistická studie bytových domů

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Lenka Chromíková, Žaneta Mlodziková, Leona Horská, David Ďurčík, Lucie Baumová

projekt: 2019
investor: Skanska a. s.

Prodejní plocha byty/nebyty: 8 538,5 m2
Prodejní plocha zeleň: 1 686 m2
Počet bytů: 116
Nebytové prostory: 5

Návrh vychází ze stávajícího urbanismu obce. Došlo k doplnění poměrně drobné, rostlé zástavby obce o měřítkově podobné objekty. Bytové domy jsou k sobě řazeny tak, aby vytvářely zajímavé obytné meziprostory.

Západní strana navrhovaného souboru navazuje na stávající uliční čáru a dotváří podélnou stranu Husova náměstí. Objekt umístěný do náměstí je nárožní, svým tvarem uzavírá vnitroblok a chrání bytovou výstavbu od hluku z Pražské ulice.

Na rohový objekt navazují jednotlivé bytové domy, tvořící soukromé a poloveřejné prostory.

V přízemí objektů se nacházejí soukromé zahrádky, doprava a parkování aut jsou vyčleněny mimo objekty a od bytů jsou odděleny zelení. Parkování je částečně situované i v polozapuštěném podzemí prvního vnitrobloku, a je tak využit přirozený sklon terénu.

Výškově návrh navazuje na vedlejší objekty na náměstí. Obytný soubor má rozlišné výšky. Jednotlivé bytové domy jsou odstupňovány tak, aby umožňovaly výhledy, vhodné oslunění bytů a podporovaly dojem rostlé výstavby.

Bytové domy nemají vnitřní komunikaci, propojení jednotlivých pater je vedeno venkovním prostorem. Byty jsou přístupné z pavlače, která je částečně přičleněna ke konkrétnímu bytu.

Základní návrh je dále rozvinut do dalších řešení pomocí jednoduchého natočení stejných objektů. Je tak vytvořen téměř uzavřený blok nebo hravá, volnější zástavba. Systém je tudíž velmi variabilní. Kreativním přístupem je tak možné z jednoho prvku vytvořit vždy jiné, jinak působící celky, které vyhovují dané urbanistické situaci.

.