Bytový dům Dukelských hrdinů
Bytový dům Dukelských hrdinů

Bytový dům Dukelských hrdinů

Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů
Novostavba bytového domu

autor: David Chromík – CAMA, Richard Doležal - DaM
spolupráce: Jindřich Matějka, Jindřich Brož, Petra Žlebková, Jan Medek, Veronika Jugová

projekt: 2009-2011
náklady: 100 mil. CZK

HPP: 4 361 m2
obestavěný prostor: 14 075 m3
počet NP/PP: 8/3

Řešený objekt se nachází na území Prahy 7 v městském bloku naproti Veletržnímu paláci nedaleko Výstaviště.
Naší snahou je navrhnout objekt tak, aby byl nenucenou dostavbou stabilizované zástavby této části Prahy 7. Objekt reaguje na snižující se absolutní výšku zástavby tak, že se poslední dvě patra zešikmují do formy střešní roviny a tím objekt navazuje stejnou formou na okolní zástavbu.
Uliční fasádu tvoří pevná fasáda s výraznými okny, které reagují na kompozici protějšího Veletržního paláce. Fasáda pokračuje ve stejném architektonickém provedení i v šikmé části střešní roviny. Objekt takto reaguje na okolní zástavbu.
Objekt je posazen na zapuštěném přízemí, které odlehčuje celkový dojem. Transparentní parter vytváří dojem propojení ulice s komerčním interiérem a dále s dvorní vestavbou.

Dominantním prvkem fasády jsou velká vystupující okna (případně lodžie ve stylu okenních otvorů), která tvoří racionální rastr svým pravidelným rozmístěním.
Dvorní fasáda koncepčně vychází z té uliční, ale je transformována do podoby zimních zahrad s větším členěním, které odpovídá obytné funkci. Okenní otvory jsou vsazeny do horizontálních prvků (říms) jednotlivých pater a tvoří kompozici vysunujících se a zasunujících se objemů.
Dvoupatrové mezonetové byty ve dvoře mají obdobný charakter samostatných objemů, které jsou kompozičně rozehrány v pevné struktuře stěn.
Stěny vnitrobloku budou porostlé popínavými rostlinami, aby objekt splynul se zelení zahrady ve dvorní části pozemku. Záměrem architekta bylo potlačit hmotu a vytvořit bydlení v zeleni.