Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina
Foodcourt OC Forum Nová Karolina

Foodcourt OC Forum Nová Karolina

Ostrava, Nová Karolina
Interiér foodcourtu

autor: T&T Design, David Chromík - CAMA
spolupráce: Vít Pešina, Veronika Jugová, Petra Žlebková

projekt: 2011 / realizace: 2012
investor: New Karolina Shopping Centre Development s.r.o.
náklady: 15 mil. CZK

Koncept foodcourtu zapadá do celkové vnitřní kompozice objektu obchodního centra, kde se střídají plné objemy obchodů a butiků s volným otevřeným prostorem pasáží a veřejných prostor. Foodcourt lze tedy chápat jako jakési náměstí nebo park, kde je možné na chvíli spočinout a občerstvit se.  
Dominantním prvkem prostoru je intenzivní zeleň složená ze vzrostlých stromů. Zeleň je soustředěna v centrální části prostoru v nepravidelném, členitém květníku, jehož obvod je tvořen čalouněnou lavicí, která slouží nejen k samotnému stolování, ale i k posezení a odpočinku. Celek je navržen v podobě jakéhosi ostrova se zálivy, které poskytují soukromí.
V samém centru se pak nachází zvýšené pódium s barovým sezením.

Dominantou této části jsou dva „baldachýny“, které pulzují barevným světlem. Další dva „baldachýny“ jsou pak umístěny v protilehlých rozích foodcourtu.
Pro snadnější orientaci je celý prostor členěn do jednotlivých sekcí. Je zde tedy centrální zvýšený prostor, dále čtyři enklávy okolo květníku a prostory po obvodu. Jednotlivé části mají svůj vlastní charakter, který je dán jednak odlišným způsobem sezení a dále je pak posílen odstupňovanou barevností, kdy centrální část je nejtmavší, čtyři segmenty lavice jsou odstupňované v červenohnědých až fialových tónech a krajní partie jsou již ve střídmé světle šedé až bílé. Projekt byl zajištěn v CAMA od koncepce až po kompletní prováděcí dokumentaci, výběr dodavatelů a kontrolu stavby.