Galerie U Kamenného zvonu
Galerie U Kamenného zvonu
Galerie U Kamenného zvonu
Galerie U Kamenného zvonu

Galerie U Kamenného zvonu

Praha 1, Staroměstské náměstí
Rekonstrukce přízemí galerie hlavního města Prahy U Kamenného zvonu

autor: Ondřej Beneš, Aleš Holman,
            David Chromík

projekt: 2000 / realizace: 2001
investor: Galerie hlavního města Prahy
náklady: 8 mil. CZK

Galerie U Kamenného zvonu je známou pražskou výstavní plochou v historickém prostředí Starého města. Projekt nově definoval provozní a funkční parametry parteru domu U Kamenného zvonu pro současné potřeby galerie, včetně nových technologií a zázemí. V průběhu času byl tento dům několikrát přestavován a jednotlivá století na něm zanechala svůj kulturní otisk.
Zásadní rekonstrukce v 80. letech (projekt SURPMO) objekt “očistila” v souladu se záměrem zdůraznit gotický původ objektu.  Materiály prvků jsou výrazné, spolu se skleněnými plochami se jasně vymezují v cenném historickém prostředí. Podlahy měly být z velkých formátů pískovce v interiérech i na nádvoří. Vzhledem k finančním potřebám investora byla ponechána původní dlažba z 80. let.