Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka

Nájemní komplex Luka

Praha 13
Novostavba polyfunkčního domu

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Jindřich Brož, Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Irma Konečná, Petr Vojáček, Jan Švestka

projekt: 2014-2015 / realizace: 2015-2017
investor: Luka Residential, s.r.o.
náklady:  0,5 mld. CZK

HPP: 11 850 m2
obestavěný prostor: 77 150 m3
počet NP/PP: 15/2
počet bytů: 217

Nájemní komplex LUKA je nejmodernější rezidenční budovou v ČR s 15 nadzemními a 2 podzemními podlažími parkingů. Jedná se o mimořádně úspornou budovu v energetickém standardu A, všechny byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, vybaveny jsou i systémy domácí automatizace. CAMA zahájila práce na projektu po vítězství v soutěži v dubnu 2014. Objekt získal v rekordním čase stavební povolení. Díky etapizaci projektu bylo možné zahájit spodní stavbu již na jaře 2015.
Zajímavostí je, že se jedná i o polyfunkční budovu. Bydlení je doplněno o nájemní komerční plochy, pronajímatelné administrativní plochy, wellness a fitness. Objekt je přistavován k již fungujícímu obchodnímu centru, s kterým budou tvořit jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je propojení areálu se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Po dokončení půjde jistě o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami.

Byty nebudou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Hmota je organicky tvarována pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu. Patro s obchodní pasáží je plně prosklené, díky němuž se atraktivita podlaží prezentuje i navenek.
Ideově má celý komplex zelený charakter. Parter je modelován oblými pahorky v souladu s architektonickou koncepcí a navazuje na Centrální park. Fasády garáží nebudou tvořené plnými stěnami, ale perforovaným pláštěm porostlým popínavou vegetací, která výrazněji zvýší celkový podíl zeleně v území. Zeleň na terasách a střechách ideu silně umocňuje.
V průběhu projektu jsme řešili řadu velice náročných technických úkolů, mezi které patří antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory.

 

 

 Výstavba

Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba