Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka
Nájemní komplex Luka

Nájemní komplex Luka

Praha 13
Novostavba polyfunkčního domu

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Jindřich Brož, Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Irma Konečná, Petr Vojáček, Jan Švestka

projekt: 2014-2015 / realizace: 2015-2017
investor: Luka Residential, s.r.o.
náklady:  0,5 mld. CZK

HPP: 11 850 m2
obestavěný prostor: 77 150 m3
počet NP/PP: 15/2
počet bytů: 217

Nájemní komplex LUKA je nejmodernější rezidenční budovou v ČR s 15 nadzemními a 2 podzemními podlažími parkingů. Jedná se o mimořádně úspornou budovu v energetickém standardu A, všechny byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, vybaveny jsou i systémy domácí automatizace. CAMA zahájila práce na projektu po vítězství v soutěži v dubnu 2014. Objekt získal v rekordním čase stavební povolení. Díky etapizaci projektu bylo možné zahájit spodní stavbu již na jaře 2015.
Zajímavostí je, že se jedná i o polyfunkční budovu. Bydlení je doplněno o nájemní komerční plochy, pronajímatelné administrativní plochy, wellness a fitness. Objekt je přistavován k již fungujícímu obchodnímu centru, s kterým budou tvořit jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je propojení areálu se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Jde tedy o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami.
Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Hmota je organicky tvarována pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu. Patro s obchodní pasáží je plně prosklené, díky němuž se atraktivita podlaží prezentuje i navenek.

Ideově má celý komplex zelený charakter. Parter je modelován oblými pahorky v souladu s architektonickou koncepcí a navazuje na Centrální park. Fasády garáží nebudou tvořené plnými stěnami, ale perforovaným pláštěm porostlým popínavou vegetací, která výrazněji zvýší celkový podíl zeleně v území. Zeleň na terasách a střechách ideu silně umocňuje.
V průběhu projektu jsme řešili řadu velice náročných technických úkolů, mezi které patří antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory.

 

 

 Výstavba

Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba
Luka Living - hrubá stavba