Automobile Museum VW
Automobile Museum VW
Automobile Museum VW
Automobile Museum VW
Automobile Museum VW
Automobile Museum VW
Automobile Museum VW

Automobile Museum VW

Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 38, Liberec
Novostavba muzea

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Jindřich Brož, Pavel Dostál, Šárka Štědronská

projekt: 2009
náklady: 2 mld. CZK

Zadáním projektu bylo vytvořit automobilové muzeum ve Vratislavicích nad Nisou, které by tematicky dokumentovalo vývoj automobilizmu jako celku se zaměřením na značku PORSCHE. Součástí areálu je kongresové centrum, hotel s doplňkovými provozy a několik rezidenčních vil. V rámci širších urbánních vztahů bylo zpracováno území o celkové ploše cca 22 ha s vytipováním rozvojových ploch pro bydlení, komerci a rekreaci.
Lokalita byla vybrána s ohledem na skutečnost, že zakladatel značky Ferdinand Porsche z Vratislavic pochází a součástí areálu muzea je jeho rodný dům. Zvoleným územím pro realizaci je jižní svah návrší nad obcí.

Koncepce návrhu vychází z výrazného geomorfologického charakteru staveniště. Kopec, na jehož úbočí se muzeum nachází, je krajinnou dominantou, která je členěna segmenty lesa a luk. Zvolen byl landscapový přístup, kdy svah je artikulován terasami umožňujícími průchodnost územím a zároveň vytvářejí objemy a platformy vlastních objektů. Struktura teras plynule prochází mezi interiérem a exteriérem. Jednotlivé pavilóny jsou definovány velkorozponovými střechami vizuelně se vznášejícími nad terasami. Téma cesty se uplatňuje také při koncipování expozice, jejíž základním principem je chronologie, která je na terasách a rampách velmi dobře aplikovatelná.