Hotel NH Belvedere
Hotel NH Belvedere
Hotel NH Belvedere
Hotel NH Belvedere
Hotel NH Belvedere
Hotel NH Belvedere

Hotel NH Belvedere

Vídeň, Rennweg 12a
Interiér hotelu

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Vít Pešina, Jindřich Brož, Petra Žlebková, Darina Jasanská, Veronika Jugová, Irma Konečná

projekt: 2011
investor: NH Hotels

HPP: 10 648 m2
obestavěný prostor: 31 944 m3
počet NP/PP: 6/2
počet pokojů: 114

Zadáním operátora bylo revitalizovat interiér hotelu společnosti NH ve Vídni s celkově omezeným rozpočtem. Objekt se nachází v centru Vídně nedaleko zámečku Belveder. Byl postaven v 19. století, kdy budova sloužila jako C.K. tiskárna. Navzdory tomu, že se jedná o historický objekt, nemá žádné původní reprezentativní prostory. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce a došlo k adaptaci na hotel. Úpravy nebyly zcela citlivé, v podstatě jedinými dochovanými historicky cennými prvky jsou okna a štukově zdobená schodišťová hala.
Návrh interiéru vychází z genia loci historického objektu. Inspirací jsou především dobové interiéry ve stylu art deco, pro Vídeň tak typické.
Návrh vědomě nepracuje s moderními principy prostorového prolínání.

Naopak chápe jednotlivé místnosti, v duchu estetiky minulých století, jako samostatné prostory. Tomuto odpovídá i snaha o barevné scelení pokojů, v nichž jsou umístěny solitéry, leckdy výrazného soudobého designu.
Obdobně jsou pojaty i veřejné prostory, tvořící jakýsi prstenec kolem historické schodišťové haly. Důležitým motivem kompozice jsou existující průhledy, rytmus dobových oken a scelující kamenná podlaha.
Samostatnou kapitolou je fitness a spa ve sklepení. Prostory jsou velmi členité, bez historicky cenných prvků. Z tohoto důvodu je prostor pojat jako plynoucí, trochu tajemné kontinuum, navozující pocit útulné jeskyně, doplněné aplikacemi nepřímého osvětlení.