Administrativní budova Štětkova
Administrativní budova Štětkova

Administrativní budova Štětkova

Praha 4, Štětkova 18
Novostavba administrativní budovy

autor: David Chromík - CAMA
            Richard Doležal - DaM
spolupráce: Jindřich Matějka, Petra Žlebková, Veronika Jugová, Jindřich Brož

projekt: 2009
investor: Stavební a inženýrská společnost s.r.o.
náklady: 700 mil. CZK

HPP: 30 315 m2
obestavěný prostor: 109 935 m3
počet NP/PP: 11/2

Řešený objekt se nachází v městském bloku ohraničeném ulicí Na Pankráci, Štětkova, Na Bitevní pláni a Viktorínova, v těsné blízkosti křižovatky Pankráckého náměstí. Charakter blokové zástavby odpovídá celkovému urbanistickému kontextu místa – typická je poměrně hustá zastavěnost vnitrobloků formou dvorních křídel. V současné době se na řešeném území nachází stávající budova (bývalý Průmstav), která bude kompletně odstraněna. Pod objektem probíhají dva tubusy metra trasy C. Objekt je z dálkových pohledů (od Pražského hradu) skryt za objemem Kongresového centra. Naopak při příjezdu od Nuselského mostu je kvalitním orientačním bodem.
Objekt uzavírá jednu stranu bloku do Pankráckého náměstí. Hmota navazuje na blok nižšími křídly a graduje do náměstí tak, že je její hlavní objem umístěn na nároží ulice Na Pankráci a Na Bitevní pláni. Budova tvoří kompoziční celek s plochami fasád na polygonálním půdorysu.  Díky této geometrii je její měřítko rozloženo na menší plochy, které působí decentně a jsou vnímatelné vždy pod proměnlivým úhlem. Vyznění objektu je díky tomu velice proměnlivé a plastické.

Fasády jsou moderní, odlehčené, s převažujícími prosklenými plochami a pevnými prvky stínění. Ve vnitrobloku je pojetí jednodušší s okenními otvory a pevnými plochami z plechů či omítky. 
Návrh přináší novou kvalitu do parteru a do vnitrobloku. Oproti dnešnímu stavu je prakticky celý parter budovy otevřen veřejnosti – obsahuje nájemní komerční jednotky (obchody, služby, restaurace) a měl by se tak oproti dnešku stát živým městským prostorem.
Dispoziční řešení je založeno na sestavě dvou rovnoběžných křídel orientovaných podle uličních čar, propojených hlavní, dominantní budovou do písmene U. Objekt má 11 nadzemních podlaží a 2 podzemní. Nadzemní části novostavby budou využity jako administrativní plochy. V přízemí je vstup do administrativy a do pronajímatelných komerčních ploch – obchodů a restaurací. Administrativní patra jsou flexibilně dělitelná na pronajímatelné jednotky. Konstrukční trojtakt a dispoziční pětitrakt je velice variabilní. Je možné realizovat různé modely  prostorového  uspořádání kanceláří – od buňkových až po halové kanceláře – přesně dle potřeb nájemce. 
Celá nosná část je řešena jako prostorová  deskostěnová  skořepinová konstrukce s plošnými a liniovými konstrukčními prvky.