Park U Vody

Praha 7 - Holešovice
Soutěžní návrh

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Diana Ivánová, Denis Pakši

projekt: 2020

ŘEKA.  ZELEŇ.  INDUSTRIÁL.  LIDI.

Čtyři inspirační zdroje, čtyři východiska a čtyři pohledy.

Vidět, slyšet, cítit, vnímat.  Řeku, zeleň, industriál, lidi.

Bytem ve městě, bytím v přírodě.

Od stresu k pocitu volnosti i bezpečí.


Projekt se zaměřuje na využití přírodního břehu řeky, k návratu pro užívání návštěvníků, nejen v úzkém pásu podél okraje. Snaha byla břeh využít v celé hloubce řešeného území, rozšířit a doplnit nové aktivity zajímavé pro místní obyvatele. Navrhnout dlouhé, promenádní trasy a příčné, krátké, spojnice k výrazným aktivitám soustředěným na břehu.

Všechny prvky navrhované v území mají přírodní barvy a charakter. Zachováváme a podporujeme divoký, naturální ráz parku.

PARK U ŘEKY

Park uprostřed města a zároveň u řeky. Paráda, výhoda, která musí být využita!  Volný přístup k vodě, zkultivovaný břeh, nové funkce, které budou lidé vyhledávat. Park funkčně dělený. Tichý odpočinek v soukromí i vyžití v kolektivu a při hrách. Zelené jádro parku, lemované okruhem stezek. Nábřeží dělené na tři zóny – přírodní centrální pro rybáře, východní se štěrkovou pláží, dřevěným pobytovým molem a západní část s pontonovým molem pro kotvení malých plavidel.

DIVOKÝ

Divoký, divoký, divoký a pak udržovaný. Vydechnout, uvolnit se, zklidnit myšlenky a soustředit se.  Projít se suchou nohou po pěšinách a cítit, vnímat přírodu.

Park krásný a přitažlivý po celý rok.  Na jaře cibuloviny a kvetoucí keře. V průběhu léta vláda travin a nekosená louka, na podzim hra barev listí stromů a keřů. Tichý park v zimě, stálezelená výsadba, krajky větvoví opadavých stromů a keřů, pěšinky, voda lemovaná suchými travinami a rákosím.

Stromy: Quercus robur (dub letní), Acer campestre (javor babyka)  Keře: Koelreuteria paniculata (svitel latnatý), Acer tataricum (javor tatarský) - obojí vícekmen Traviny: Miscanthus sinensis (ozdobnice čínská), Pennisetum alopecuroides (Dochan psárkovitý), Stipa tenuissima (Kavyl péřovitý) Trvalky: Helleborus niger (čemeřice černá), Euphorbia amygdaloides (pryšec mandloňovitý), Eryngium bourgatii (máčka)

 


 

UDRŽOVANÝ

Čistý, bezpečný, přehledný. S možností koupit si malé občerstvení, napít se z pítka. Schladit se u vody, posadit se do stínu, projít se a zaběhat si. Nechat děti hrát si a lézt na lanovou prolézačku. Puberťáky hrát street- ball, zajezdit si na pump- track-u. Zastavit se u moderní konceptuální instalace. Vyslechnout si koncert mladých street- artových umělců.

INDUSTRIÁLNÍ

Mosty, koleje, staré stožáry osvětlení, semafor, návěstidlo, železniční most. Oživená minulost, ze které jsme vyšli, proměněná v čase. Koleje využité pro mobilní občerstvovací stanici- vagon , barevná hra světla na konstrukci železničního mostu, linie staré zídky proměněná na sezení. Street- ball a street art pod betonovým nebem. Moderní světla, designové lavičky a odpadkové koše, ocelové stojany na kola, pítka od českého výrobce MMCITÉ. Konstrukce přístavního mola. Betonová pump tracková dráha.

HOLEŠOVICKÝ

Přístav. Dědictví z časů našich předků, z konce 19.století. Lodní doprava, překladiště a sklady. V roce 1911-13 vybudované plavební komory a domek plavebníka, dohlížejícího na přístav a chod zdymadla. Autor projektu František Sander, autor mnoha vodních děl, zdymadel, autor vodních elektráren, technický nadšenec, obdivovatel zámořských plaveb. Park navrhujeme pojmenovat po něm. Vizí je propojení východní části parku přes řeku s ulicí Františka Sandera na výběžku pevniny, pevninské kose.

KOMUNITNÍ

Lidé a jejich různorodá přání. Lze vyhovět všem? Funkčně park dělíme. Ponecháváme zelenou louku, zelené jádro parku, k libovolnému užívání. Vyčleňujeme místo pro pejsky. Prazelenina, komunitní zahrádky dispozičně učesané, ponechané ve správě nadšenců.  Zokruhovné pěší trasy pro pomalé procházky, doplněné přímé chodníčky k zajímavým místům.  Otevřené bezbariérové vstupy pro mámy s kočárky, lidi na vozíku, děti na kole. Obnovené schodiště, vstup mezi vzrostlými stromy v ose ulice U Vody, napojení na městkou síť, blízkou školku. Technický vstup pro spouštění lodí ve východní části, nové napojení na novou výstavbu v západní části.