Rezidence Nová Karolina, 2. etapa - bytový dům A1

Novostavba bytového domu
Ostrava - Nová Karolina


autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Petr Dolejší, Jindřich Brož, Darina Jasanská, Jiří Kacíř, Jiří Zakopal, Petr Vojáček, Dagmar Andělová, Diana Švec-Billá, Žaneta Mlodziková

projekt: 2018
investor: New Karolina Residential Development II s. r. o.

 

Hrubá podlažní plocha: 19 800 m2

Počet bytů: 134

Počet parkovacích stání: 178

 

Navrhovaný objekt A1 je součástí širší výstavby, která se plánuje v prostoru mezi výstavištěm Černá Louka a lokalitou Nová Karolina. Pro řešené území byla pořízena Územní studie Moravská Ostrava - Karolina, kterou zpracovala architektonická a projekční kancelář CASUA a kterou schválil v roce 2018 Magistrát města Ostravy.

Základní tezí výše uvedené studie je vytvoření městské blokové struktury s jasně definovanou uliční čárou. Touto víceméně ortogonální strukturou prochází přes vnitrobloky organicky tvarovaná pěší komunikace.

Hmota domu A1 vytváří polouzavřenou část bloku, který bude v navazujících etapách doplněn dalšími objekty. Kromě uliční čáry pracuje studie s výškovými limity a doporučením členit blok na menší objemy /domy/, aby bylo co možná nejvíce docíleno měřítka městské ulice. Racionální charakter ulice je ve vnitrobloku nahrazen organickou formou půdorysně lomených fasád. Silueta bloku je mírně výškově členěna ustupujícími horními podlažími.

Důležitým prvkem návrhu je zeleň, která výrazně podporuje charakter jednotlivých prostorů - aleje doplňují linie ulic, přírodněji tvarovaná výsadba organickou koncepci vnitrobloku.

 

Objekt celkově čítá 134 bytů. Horní podlaží jsou lokálně ustoupená a tvoří svébytnější střešní krajinu. Byty v posledních patrech jsou atypické, nadstandardně řešené a díky své pozici mají atraktivní výhledy. Jsou doplněny velkými střešními terasami a zahradami.

Na obytnosti vnitrobloku se podílejí předzahrádky a společná zahrada pro majitele SVJ. Prolnutí interiéru bytů a exteriéru zajišťují prostorné lodžie s francouzskými okny.

Zahrada je organizována v souladu s koncepcí dvoru organicky lomenými liniemi. Kompozice se promítá jak do uspořádání zpevněných a nezpevněných ploch, tak například do tvarování betonových sedacích zídek.