VTP Dubá
VTP Dubá

VTP Dubá

Nedamovská 252, Dubá, kraj Liberecký
Rekonstrukce a přístavba

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Jindřich Matějka, Veronika Jugová

projekt: 2011-2012
investor: PDI a.s.
náklady: 175 mil. CZK

HPP: 2 517 m2
obestavěný prostor: 12 990 m3
počet NP/PP: 4/0

Stavba se nachází v průmyslové zóně obce Dubá v historickém objektu původní mlékárny.
Předmětem návrhu je rekonstrukce objektu a jeho dostavba, vycházející z původní kvality objektu a místa.
Hlavním cílem VTP - Dubá je poskytnout malým a středním firmám inkubační prostředí s podporou účinného průběhu inovačních procesů, až do komerční zralosti a uvedení na trh výsledných inovačních produktů. Současně se VTP Dubá bude zaměřovat na oblast transferu pokročilých technologií, které mají přímý vztah k základním oblastem předmětu výzkumu a vývoje VTP - Dubá.
Základem záměru je zabezpečit administrativní zázemí, služby, laboratorní prostory s odpovídajícím přístrojovým vybavením, dílenské zázemí, jednací a přednáškové místnosti a základní

 

strojně-technologické zařízení pro generování syntetického plynu, který bude sloužit k dalšímu výzkumu a využití.
Zadavatel zakázky je žadatelem o dotaci z dotačního programu OPPI – Prosperita.
Projekt se zabývá komplexní úpravou celého areálu v jeho dosavadních hranicích s co možná největším využitím stávajících budov. Počítá se s obnovením původního vzhledu budovy mlékárny před bombardováním v květnu 1945.  K objektu bude přistavěna novostavba haly, která je technicky současnou stavbou s lehkou konstrukcí a sklocementovým pláštěm. Z hlediska architektonického pojetí je kompozice zvolena tak, že přirozeně reaguje na původní budovu včetně klasického členění fasády. Projekt zajišťuje CAMA ve funkci autora a generálního projektanta.