Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu
Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu
Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu
Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu

Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu

Washington
Novostavba

autor: David Chromík – CAMA
spolupráce: Jindřich Matějka, Pavel Dostál, Jindřich Brož, Šárka Štědronská, Vít Pešina

projekt: 2009
investor: MZ ČR
náklady: 300 mil. CZK

Návrh urbanistického řešení vychází z  analýzy místa i pozemku včetně přírodních, morfologických i urbanistických souvislostí.
Objekt zastupitelského úřadu vyrůstá nad zelenou podnoží prořezanou otvory a zářezy. Vlastní nadzemní část budovy je tvořena hrou modulů objektu, které jsou k sobě vzájemně posunuty. Vzniká tak struktura s otvory navazujícími na zářezy v terénu (krajině). Objekt se měřítkově přibližuje okolní zástavbě a zároveň posunutím modulů vznikají otvory, kterými jsou nepřímo osvětlovány dispozice. Vsunutí modulu nad vstupem a sálem dodává těmto prostorům na důležitosti a významu. Vznikají tak přirozené nástupy do objektu. Z jižní strany pak tyto zářezy fungují jako slunolamy a přispívají k lepšímu klimatu uvnitř budovy.
Plášť budovy tvoří ocelové sítě (mesche) překrývající prosklenou fasádu nebo fasádu z prvků prosklených a plných. Dochází ke sjednocení pláště budovy, čímž budova působí pevněji a zároveň důstojněji. V některých místech jsou mesche vynechány. Tato hra osvěžuje kompozici a zároveň otevírá zevnitř budovy průhledy do zajímavých míst pozemku.

Báze pozemku je ozeleněna půdopokryvnými rostlinami (např. břečťan) a tvoří přirozený podstavec objektu. Do něj jsou pak zaříznuty.
(Chtěli jsme využít značně dramatické morfologie terénu a nádherné okolní přírody, kterou jsme chtěli přenést až dovnitř do nového objektu. Na části pozemku - téměř rovinném prostranství podél ulice Spring of Freedom Street v meandru pozemku jsme na soklu ze zeleně navrhli budovu souběžně orientovanou podél ulice. Ze soklu tvořícím podnož vlastní budovy, ve kterém jsou zářezy , vyrůstá budova, kterou „protéká“ zeleň směrem k ulici. Zářezy, kterými prorůstá zeleň, vytváří prostory,  do nichž jsou poté orientovány místnosti zastupitelského úřadu. Tyto jsou chráněny jak z bezpečnostního hlediska tak i před sluncem.
Budova odděluje přední část pozemku, kde je kamenné náměstí sloužící jako oficiální nástup včetně předjezdu automobilů a pěšího vstupu od zadní části, která je více intimní. Zadní zahrada navazuje na pozemek velvyslance s rezidencí. Rozdělení budovy průřezy na pocitově menší objekty ji přibližuje převládající sousední zástavbě. Napravo od vjezdu se oddělí vjezd do parkingu a pro zásobování objektu, který je  skrytý ve svahu.)