Obytný soubor Žižkov II
Obytný soubor Žižkov II
Obytný soubor Žižkov II

Obytný soubor Žižkov II

Praha 3, U červeného dvora
Obytný soubor Nákladové nádraží Žižkov II.
studie k výběrovému řízení – finalisté

autor: David Chromík
spolupráce: Jindřich Matějka, Klára Sedláková, Jindřich Brož

projekt: 2004 - Studie využití území
investor: SUDOP Group, a.s.

Studie řeší využití části pozemků Nákladového nádraží Žižkov v jeho severovýchodní části. Jedná se o úvodní urbanistickou studii nového obytného souboru prezentující širší souvislosti a možný budoucí rozvoj území.
Cílem návrhu je vytvoření kvalitního bydlení na zanedbaných pozemcích železniční dráhy a v jejím blízkém sousedství. Celkový rozsah ploch kolejí bude výrazně redukován.

Na uvolněném místě vzniknou nové komunikace a zelené plochy, které spolu s blízkým parkem tvoří páteř pro umístění struktury obytných domů.
Ve třech variantách jsou zohledněny základní architektonické, dopravní, prostorové či provozní vazby v lokalitě. Studie rozvíjí vzájemné vztahy izolovaných objektů, volných bloků i bodových výškových domů.
Stávající členitý terén s rozdílnými výškovými úrovněmi a výrazným zlomem je využit pro posílení kompoziční a rekreační funkce zeleně.